Thursday, 20 December 2012

Perdagangan Tingkatan 5 : Bab 6: Promosi

Kembali ke List Nota Perdagangan SPM | Siri Nota Perdagangan Tingkatan 5 | Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6 | Bab 7 | Bab 8 |

BAB 6: PROMOSI

1.  Maksud Promosi
-          satu proses memberitahu , memujuk dan mempengaruhi pelanggan
-          menyedarkan pengguna tentang barangan
-          menjadikan pengguna setia kepada barangan yang ditawarkan2.  Peranan Promosi
-          Menyampaikan maklumat, memberitahu kewujudan barang dipasaran, maklumat spesifikasi barang, kegunaan, harga dan pengeluar
             
-          Mewujudkan pasaran baru, menyedarkan pengguna tentang barang baru, menarik minat membeli dan mengguna

-          Mengekalkan pasaran sedia ada, mengingatkan pengguna kepada jenama, mewujudkan pengguna setia


-          Meningkatkan dan meluaskan pasaran membantu penyebaran maklumat kepada lebih ramai pengguna menggunakan media yang liputan siarannya luas

-          Memujuk dan mempengaruhi pembeli menggunakan aktiviti dan teknik promosi yang menarik

-          Memantapkan imej barang dan syarikat barang menjadi lebih popular dan mendapat perhatian kerana dikaitkan dengan imej pengguna

-          Mengatasi pesaing, mengelakkan pengguna sedia ada dan baru mudah lupa dan beralih menggunakan barangan pesaing

3.  Promosi dalam Pemasaran.

-          Strategi Pemasaran
·         Sasaran pasaran – kumpulan pengguna yang cuba dipengaruhi
·         Campuran pemasaran   – gabungan unsur penting pemasaran
Ø  Produk   – menghasilkan barang berorientasi pengguna
                       menepati cita rasa, keperluan dan kehendak
                      pengguna
Ø  Harga    -  disesuaikan mengikut keadaan pelanggan,
                       persaingan, kos pengeluaran dan keuntungan
                     yang ingin diperolehi
Ø  Promosi  - ditumpukan kepada kumpulan sasaran  
                       menyedarkan pengguna tentang kewujudan
                      barang menyampaikan maklumat, menarik
       perhatian, meyakinkan dan mempengaruhi
       pengguna
Ø  Agihan    - dihantar tepat pada masa ke tempat barang diperlukan.

4.  Jenis Promosi.

-          Pengiklanan
·         Memperkenalkan barangan baru
·         Mengingati sesuatu barangan
·         Mengekalkan pasaran barangan
·         Barangan lebih popular
·         Imej yang lebih baik
·         Mempengaruhi, memberitahu dan memujuk pengguna
·         Mendapatkan maklumat sesuatu barangan

Ø  Iklan berkesan mempunyai unsur pujukan menjadi gaya tarikan yang dirancang dalam sesuatu mesej iklan.

Ø  3 jenis gaya tarikan iklan

§  Pujukan Rasioal
- Mengaitkan sesuatu pembelian dengan kepentingan peribadi pembeli.
- Pembelian barang dikatakan lebih berfaedah, berkualiti, bernilai, kesihatan, penjimatan

§  Pujukan emosi
- Menimbulkan perasaan positif supaya orang ramai terdorong membeli.
- Mesej iklan ada unsur rasa kasih sayang, takut, malu, bangga, gembira, mengikis perasaan bimbang

§  Pujukan moral
- Sikap orang ramai tentang perkara yang benar dan lebih wajar dilakukan.
- Mesej iklan  tentang kebersihan alam sekitar, perpaduan, persamaan hak, amalan tolong-menolong

Ø  Jenis Iklan§  Iklan penerangan
-   memperkenal jenama baru dipasaran
-   ada maklumat harga, kegunaan, cara guna, keistimewaan barangan
-   elak keraguan pengguna

§  Iklan memujuk
-   persaingan sesuatu barangan semakin hebat di pasaran
-   bentuk keyakinan pengguna
-   terang kelebihan jenama, bandingkan
    dengan jenama lain
-   menjadi iklan bertanding

§  Iklan mengingat
-   pengguna sentiasa mengingat sesuatu
    jenama
-   disiarkan berulang-ulang
-   barangan telah lama di pasaran

          - Promosi Jualan

·         cara galakan jualan bagi tempoh yang singkat
·         bantu tarik pelanggan baru
·         galakkan pengguna membeli
·         barangan dikenali, kekal dan atasi pesaing

Ø  Promosi Pengguna
-   mendorong pengguna membeli
-   pengguna ditawarkan sample percuma, kupon
    hadiah, potongan harga, pertandingan

Ø  Promosi pengedar
-   pemberian insentif kepada pemborong dan peruncit supaya menambah pengedaran dan jualan
-   pengedar ditawarkan diskaun, barang percuma, hadiah wang, pertandingan jualan

Ø  Promosi jualan
-   galakkan jurujual menjual secara lebih berkesan
-   insentif diberi – bonus, komisen, peraduan
-   tempoh promosi jangka masa pendek

-          Jualan Terus
·         kaedah promosi sesuatu barangan secara peribadi
·         melalui jurujual
·         caranya – system parti, pergi dari rumah ke rumah
·         wakil syarikat menerangkan, memujuk, meyakinkan pengguna
·         jurujual diberi komisen, diakaun
·         jurujual dan pengguna berkomunikasi dua hala
·         pengguna Dapat layanan peribadi
·         jurujual Sesuaikan cara penyampaian maklumat, teknik memujuk
·         jurujual tahu reaksi pengguna

-          Publisiti
·         Penyebaran maklumat menerusi media secara percuma
·         Bayaran siaran ditanggung oleh syarikat media
·         Pengeluar tidak tanggung kos penyiaran
·         Tujuan beritahu barangan baru, keistimewaan
·         Maklumat dikawal syarikat media
·         Kelebihan - Jimatkan kos promosi, lebih diyakini, liputan lebih luas, jalin hubungan baik dengan orang ramai
·         Kelemahan – berita terhad, maklumat tak jelas, kritikan media, masa siaran tidak sesuai, sukar dirancang

5. MEDIA PENGIKLANAN

JENIS MEDIA PENGIKLANAN

AKHBAR/MAJALAH
·         Liputan lebih luas
·         Kos murah berbanding yang lain
·         Boleh sertakan gambar/peneranan
·         Boleh dibuat secara warna warni
·         Boleh dibaca berulang kali
·         Boleh pilih ruang/mukasurat

HALAMAN KUNING
·        Ruang iklan di buku panduan telefon
·        Mudah untuk pelanggan
·        Disusun ikut abjad

TELEVISYEN
Liputan luas
Ada gambar dan penerangan lengkap
Boleh diselitkan muzik
Lebih berkesan sebab audio visual
Boleh pilih masa siaran
Boleh menaja rancangan

POSTER/PAPAN TANDA/ SEPANDUK
·        Kos murah
·        Menarik perhatian pengguna
·        Boleh pilih sasaran pasaran

RADIO
·         Liputan luas
·         Penerangan lengkap
·         Boleh diselitkan muzik
·         Boleh disiarkan bila-bila masa
·         Boleh taja rancangan

INTERNET
·         Liputan luas ke selruruh dunia
·         Boleh masukkan kesan animasi/audio visual
·         Boleh terus pesan barang on line
·         Kos murah jika pandai bina laman web sendiri

LAMPU NEON
·         Cantik dan menarik
·         Jelas pada waktu malam
·         Boleh jadi pandu arah kepada pengguna
·         Boleh guna untuk tempoh lama

PAMERAN/EKSPO
·         Sampai ke sasaran pengguna
·         Pengguna boleh cuba barang dan Tanya
·         Boleh kesan masalah pengguna
·         Hubungan 2 hala dengan pelanggan

6.           PEMILIHAN MEDIA PENGIKLANAN

Faktor Pemilihan Media Pengiklanan

·         Jenis dan sifat barangan
*        barangan teknikal    -  televisyen, pameran, internet
                                       -  perlu penerangan dan tunjuk ajar
*        barangan baru        - sampel percuma
*        barang perhiasan    - majallah wanita
*        perkakas dapur       - pameran, ekspo
                                       - perlu tunjuk ajar jurujual
*        perkhidmatan pelancongan – iklan akhbar/risalah


·         Kos Pengiklanan
*        ikut kemampuan peniaga
*        peniaga kecil-kecilan         - media murah
                                                - papan tanda/risalah
*        syarikat besar                   - media mahal
                                                - televisyen/ akhbar/ majalah

·         Tujuan Pengiklanan
*        akhbar          - matlamat sampaikan maklumat ke seluruh negara
                             - barangan baru
*        sampel percuma dan borang maklum balas
          - ingin tahu sambutan orang ramai
*        televisyen/radio/internet
          - untuk atasi pesaing
          - menarik dan liputan luas

·         Saiz Perniagaan
*        syarikat besar      
          - media mahal
          - televisyen/akhbar
*        perniagaan kecil-kecilan  
          - media murah
          - risalah/poster/sepanduk

·         Sasaran Pengguna
*        golongan pengguna yang diharapkan membeli
*        sampai mesej kepada golongan yang betul
*        peralatan sukan       - majalah sukan
*        barang kemas         - majallah wanita

·         Luas Pasaran
*        barangan pasaran    - risalah/papan
*        setempat                tanda/poster/sepanduk
*        pasaran seluruh negara  
          - televisyen/akhbar negara
*        pasaran antarabangsa    
          - televisyen setelit/internet
          - majallah antarabangsa

·         Dasar Kerajaan
*        peraturan mesti dipatuhi
*        penentuan saiz, kandungan, jenis iklan,
*        arak dan rokok dilarang dalam iklan tv
*        dapat kebenaran – Akta Kerajaan Tempatan

Kembali ke List Nota Perdagangan SPM | Siri Nota Perdagangan Tingkatan 5 | Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6 | Bab 7 | Bab 8 |

No comments:

Post a Comment

ShareThis