Thursday, 20 December 2012

Perdagangan Tingkatan 5 : Bab 1: Perbankan dan Institusi Kewangan Lain

Kembali ke List Nota Perdagangan SPM | Siri Nota Perdagangan Tingkatan 5 | Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6 | Bab 7 | Bab 8 |

Bab 1: PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN


SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL
-      Sistem perbankan British yang diubahsuai mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM)
-      Berlandaskan prinsip komersial iaitu  keuntungan dan kecekapan

CIRI PERBANKAN KONVENSIONAL
Beri faedah atas simpanan
Kenakan faedah atas pinjaman
Buat pelaburan
Utamakan keuntungan

SISTEM PERBANKAN ISLAM
-      Berlandaskan prinsip Islam
-      Tiada amalan riba dan faedah

PERBEZAAN SISTEM PERBANKAN KONVENSIONAL (SPK) DENGAN SISTEM PERBANKAN ISLAM (SPI)

SPK
-  Mengandungi unsur riba

- Tertakluk kepada peraturan BNM
-  Bebas melabur dalam semua sektor termasuk perjudian
-  Penasihat  terdiri daripada pakar perbankan konvensional sahaja


SPI
- Mengharamkan unsur riba
- Tertakluk kepada peraturan BNM dan hukum syarak
-  Melabur hanya di tempat halal /tidak meragukan
-  Penasihat terdiri daripada ulama,ahli akademik dan pakar perbankan Islam

JENIS BANK
Bank pusat
Bank perdagangan dan  Bank Islam
Bank Saudagar
Bank Badan Berkanun
Bank Koperasi

FUNGSI  BANK NEGARA MALAYSIA
Mengeluarkan dan mengawal mata wang Negara
-      wang kertas dan syiling
-      kawal kiriman wang ke luar Negara
Menjadi jurubank kepada kerajaan
-      sediakan khidmat kewangan kepada kerajaan
-      sebagai penasihat pelaburan kerajaan
-      jual bil perbendaharaan / surat jaminan kerajaan


Laksanakan dasar kewangan kerajaan
-      awasi tahap kredit
-      tetapkan nisbah rizab berkanun / aset mudah tunai
             Menjadi jurubank kepada bank perdagangan
-      sumber pinjaman terakhir

FUNGSI BANK PERDAGANGAN
Terima simpanan - akaun simpanan / tetap/ semasa
Beri kemudahan pembiayaan – pinjaman / overdraf
Beri kemudahan pembayaran – pindahan kredit / arahan tetap
Beri  perkhidmatan lain – kad kredit / peti simpanan selamat

FUNGSI BANK SAUDAGAR
Terima simpanan dari syarikat besar
Beri pinjaman
Beri khidmat nasihat korporat
Urus pelaburan syarikat berhad
Tangung jamin terbitan syer

FUNGSI BANK  BADAN BERKANUN
Bank Simpanan Nasional
-      Terima simpanan – akaun simpanan/tetap
-      Beri pinjaman – untuk beli rumah/kereta
-      Tawar kad kredit – kad Visa Klasik /Kad Visa Emas
-      Sedia perkhidmatan perbankan Islam- akaun simpanan Wadiah

Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad
-      Biaya aset tetap  - tanah / bangunan
-      Biaya modal kerja – beli bahan mentah/stok barang niaga
-      Sedia skim kilang bimbingan – beri modal / khidmat nasihat
-      Sedia tabung usahawan baru – bagi sektor pembuatan/pelancongan
-      Sedia modal asas untuk Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Bank Pertanian Malaysia
-      Beri pinjaman – beli tanah/ mesin
-      Terima simpanan – akaun simpanan/tetap
-      Beri kemudahan sewa jentera
-      Anjur kursus / latihan kepada usahawan bumiputera


FUNGSI BANK KOPERASI
Terima simpanan
Beri pinjaman
Tawar perkhidmatan perbankan Islam


 BANK ISLAM    
-         Bank Islam berdasarkan hukum Islam dan peraturan syariah.
-         Contoh Bank Islam iaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIBM) dan Bank Muamalat Berhad.
-         tertakluk kepada Akta Bank Islam 1983.
-         Ciri iaitu;
·         Riba iaitu bunga atau faedah tidak dibenarkan
·         Mudharabah dan musyarakah (amalkan konsep perkongsian untung rugi)
·         Maisir iaitu perjudian tidak dibenarkan
-         ada tiga konsep:
·         Wadiah
·         Mudharabah
·         Musyarakah


PERKHIDMATAN BANK PERDAGANGAN

Menerima simpanan
(a)          Akaun Simpanan
-      amaun  simpanan yang kecil
-      boleh keluar bila-bila masa
-      dapat faedah
-      dapat kemudahan kad teller automatik

(b)         Akaun Semasa
-      Sesuai dibuka oleh peniaga
-      Dapat   guna cek
-      Tidak dapat faedah
-      Perkhidmatan dikenakan caj
-      Boleh dapat kemudahan lain seperti overdraf /pindahan kredit

(c)          Akaun Simpanan tetap
-      Simpanan mengikut tempoh – 3 bulan/ 6bulan
-      Simpanan minimum ditetapkan oleh bank
-      Kadar faedah  lebih tinggi dari Akaun Simpanan dan ikut tempoh
-      Bank beri sijil simpanan tetap – tidak boleh pindah milik tetapi boleh dicagar

Kemudahan Pembayaran
(a)          Pindahan kredit
-      Bayaran terus ke akaun penerima
-      Boleh  bayar kepada beberapa penerima dengan guna sekeping cek
-      Sesuai untuk bayar gaji / jelaskan hutang
-      Selamat dari risiko kehilangan cek / cek tak laku
-      Hanya sesuai untuk penerima yang ada akaun  di bank

(b)         Arahan tetap
-      Arahan bertulis oleh pemegang akaun kepada bank
-      Untuk bayaran  tetap /berkala seperti  sewa / insurans
-      Dapat bayar secara konsisten / tepat masa
-      Tidak perlu ingat tarikh bayaran
-      Elak dikenakan surat peringatan tidak membayar hutang

(c)      Pindahan elektronik/ telegraf / mel

          i.   Pindahan elektronik
              -    cara membayar  paling pantas
              -    wang boleh dipindahkan dari akaun pelanggan kepada akaun pemiutang di mana-mana
                   bank secara on-line / guna kad ATM
          ii.   Pindahan telegraf
              -          Cara bayaran  pantas ke luar Negara
              -          Bank arah bayaran dibuat  melalui teleks  ke cawangannya di luar Negara
              -          Pelanggan dikenakan komisen/caj
         iii. Pindahan mel
              -          Sama seperti pindahan telegraf, cuma arahan dihantar melalui mel

(d)     Draf Bank
-      Cek yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pelanggan
-      Untuk bayar hutang/bil tertentu
-      Bayaran  terjamin
-      Draf bank boleh dipalang- tidak boleh ditunai tetapi  mesti didepositkan dalam akaun penerima

(e)      Cek Jurubank
-      Dikenali sebagai perintah juruwang
-      Perintah yang dikeluarkan oleh bank atas arahan pelanggan untuk bayaran  tertentu kepada penerima  dalam daerah yang sama
-      Kena bayar komisen
-      Cara selamat buat bayaran dalam amaun yang besar
-      Cara bayaran yang meyakinkan penerima

3.  Kemudahan Pembiayaan
(a)      Pinjaman
          -     Wang yang dipinjam oleh bank kepada pelanggannya setelah memenuhi syarat
          -     Contoh: pinjaman untuk beli tanah/ bangunan
          -     Kelulusan berdasarkan nilai cagaran/kemampuan bayar balik
          -     Dikenakan faedah
          -     Faedah atas pinjaman bergantung kepada tempoh  pinjaman/cagaran
          -    Dua bentuk pinjaman : Pinjaman bercagar dan Pinjaman tidak bercagar
          -    Pinjaman bercagar – ada cagaran yang nilainya lebih tinggi dari nilai pinjaman seperti geran \
               tanah /geran rumah
          -    Pinjaman tidak bercagar – tiada cagaran hanya bergantung kepada kepercayaan bank dan
                pihak penjamin

(b)     Overdraf
          -    Satu bentuk wang pendahuluan
          -    Cara mudah/segera pinjam wang dari bank oleh pemegang akaun semasa
          -    Boleh keluarkan wang lebih dari jumlah yang ada dalam akaunnya
          -    Faedah dikenakan terhadap amaun overdraf yang digunakan mengikut kadar harian

FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENDAPAT PINJAMAN DAN OVERDRAF

i.   Tujuan pinjaman / overdraf
-    mesti sesuai dengan syarat bank/ perlaburan yang berpotensi
ii.   Kedudukan kewangan
 -   baik/boleh dipercayai
iii.  Nilai cagaran
-    mesti lebih tinggi daripada jumlah pinjaman
iv. Dasar bank pusat
-   Utamakan Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

4.       Perkhidmatan Lain
          (a)      Kad Kredit
              -        sejenis kad yang bolehkan pemiliknya membeli-belah tanpa wang tunai
              -        pemilik kad berhutang dengan pihak bank
              -        dikenakan caj perkhidmatan
              -        boleh  juga digunakan untuk bayar sewa hotel / tempah tiket penerbangan

(b)     Peti simpanan selamat
              -        Untuk simpan barang berharga seperti  barang kemas/geran tanah
              -        Dikenakan caj

(c)      Perbankan elektronik (e-banking)
              -        Urusniaga melalui komputer peribadi/telefon bimbit
              -        pantas/mudah/ jimatkan kos

 (d)    Tukaran mata wang asing
              -        contoh: Ringgit Malaysia  tukar kepada Yen Jepun

(e)      Cek Kembara
              -        dijual kepada pelanggan yang hendak ke luar negara
              -        tidak perlu bawa wang dengan banyak/ elak risiko kecurian
              -        dijual dalam mata wang Dolar Amerika / Yen Jepun
              -        boleh ditunai  serta-merta /di mana-mana cawangan bank di negara asing

(f)      Jaminan jurubank
              -        Jaminan bank kepada pihak tertentu bahawa bank akan membayar segala hutang
                       pelanggannya  jika pelanggannya tidak siapkan projek / jelaskan hutang
              -        Perlu  beri deposit kepada bank untuk dapatkan jaminan
              -        Deposit ini akan digunakan oleh bank untuk membayar hutang jika pelanggan tidak
                       dapat siapkan projek

 (g)    Perbankan Islam
              -        Terima simpanan - Akaun Simpanan Wadiah/Akaun Semasa Wadiah/Akaun Pelaburan              
                       Mudharabah
              -        Beri kemudahan pembiayaan – Ijarah / Al Rahnu


 CEK
 Maksud Cek
-         Dokumen perintah bertulis
-         oleh penyimpan akaun semasa
-         kepada pihak bank dan mengarahkannya untuk membuat bayaran
-         sejumlah wang tertentu
-         pada tarikh tertentu
-         kepada menerima atau pembawa cek apabila dituntut.


Pihak-pihak Dalam Sekeping Cek
·                     Pesuruh bayar    -        bank yang mengeluarkan cek
·                     Penyuruh bayar  -        orang / pihak yang menandatangani cek
·                     Penerima           -        orang / pihak yang menerima bayaran
                            [orang / pihak yang namanya tercatat pada cek]

Jenis Cek
-         terdapat dua jenis iaitu;
              ·                     cek terbuka
              ·                     cek berpalang

Cek Terbuka
-         ada dua jenis iaitu;
              ·               Cek Pembawa
                            -   ada perkataan “atau pembawa” yang tidak dipotong
                            -   cek ini boleh ditunaikan di kaunter bank oleh penerima atau sesiapa sahaja
                            -   nama penerima boleh diganti dengan perkataan  “Tunai”
                            -   cek ini tidak selamat
              ·               Cek Perintah
                            -  perkataan “atau pembawa” telah dipotong
                            -  boleh ditunaikan oleh penerima di kaunter bank dengan menunjukkan kad
                            pengenalan
                            -  boleh dimasukkan ke dalam akaun penerima
                            -  masih kurang selamat

Cek Berpalang
-         cek yang mempunyai dua garisan selari melintangi permukaannya sama ada ditengah-tengah atau
              di penjuru atas sebelah kiri
-         cek tidak boleh ditunaikan di kaunter bank
-         mesti dimasukkan ke dalam akaun bank
-         cek ini lebih selamat
-         ada tiga jenis iaitu;
              ·               Cek Berpalang Am
                            -      ada 3 jenis iaitu dalam palang;
                                          +      tidak ditulis dengan sebarang perkataan
                                          +      ada perkataan  “& Co.”
                                          +      ada perkataan “Tak Boleh Niaga”
                                          +      tidak boleh dipindah milik

              ·               Cek Berpalang Khas
                            -      penerima cek mesti memasukkan cek ini ke dalam akaun bank yang dinyatakan
                                   dalam palang

                            -      contoh:
                                          ·     jika dalam palang ada tulis “Maybank”
                                          +    penerima cek / sidibayar mesti masukkan cek ini ke dalam akaunnya
                                                        di mana-mana cawangan Maybank

                                          ·    jika dalam palang ada tulis “Maybank , Tapah”
                                          +      penerima cek / sidibayar mesti masukkan cek ini ke dalam akaunnya
                                                        hanya di Maybank Tapah.

Perbezaan Cek Terbuka dengan Cek Berpalang

CEK TERBUKA
1.  Tiada garisan selari pada muka cek      
2.  Boleh ditunaikan dikaunter bank
3.  Tidak selamat                          

CEK BERPALANG
1.  Ada dua garisan selari pada muka cek      
2.  Mesti didepositkan dalam akaun
3.  Selamat kerana cek boleh ditahan pembayaran        

Sebab Cek Berpalang dibuat
-         Penyuruh bayar tidak mahu cek itu ditunaikan
-         Cek hendak dimasukkan kedalam akaun bank tertentu
-         Untuk menjadikan cek lebih selamat
-         Apabila penerima tidak mahu cek terbuka

Kelebihan Cek sebagai alat pembayaran
-         Mudah digunakan kerana boleh guna untuk sebarang nilai
-         Tidak perlu mengira wang tunai
-         Boleh dihantar melalui pos
-         Selamat  kerana tidak perlu membawa wang tunai
-         Selamat digunakan kerana telah berpalang / elak risiko kecurian
-         Sebagai bukti pembayaran
-         Boleh tangguh pembayaran dengan penggunaan cek bertarikh hadapan
-         Murah jika dibandingkan dengan cara bayaran lain
-         Boleh batalkan pembayaran

Kekurangan  Cek sebagai alat pembayaran
-         Cek bukan wang sah
hanya boleh digunakan jika penerima mahu menerimanya
-         Lambatkan proses terima wang
penerima cek terima wang bila cek telah ddijelaskan
-         Penerima cek perlu bayar komisen
-         Boleh berlakunya penipuan / pemalsuan
kerana butir dalam cek boleh dicetak / tanda tangan boleh ditiru
-         Penerima cek terima cek tak layan
hutang tidak dapat dikutip / peniaga rugi

Lain-lain Jenis Cek
 Cek Bertarikh Hadapan
-         cek yang ditulis dengan tarikh akan datang                                    
-         contoh: cek dikeluarkan pada  7.1.2004  tetapi ditulis dengan tarikh 31.1.2004
-         penerima akan hanya terima bayaran pada atau selepas tarikh matang
-         dalam contoh di atas penerima akan hanya menerima bayaran pada atau selepas 31.12.2004
-         sebelum tarikh matang, cek ini menjadi cek tak laku

Cek Mati
-         cek yang tempoh pembayarannya telah tamat
-         biasanya cek bank perdagangan laku dalam tempoh 6 bulan manakala cek Bank Negara laku dalam tempoh 3 bulan dari tarikh cek dikeluarkan
-         contoh: Cek Bank Negara yang dikeluarkan pada 1.1.2004 akan menjadi cek mati mulai pada  1.4.2004

Cek Dalaman
-         cek yang  dikeluarkan kepada penerima yang juga mempunyai akaun di bank yang sama dengan penyuruh bayar
-         cek boleh ditunaikan serta merta dikaunter bank
Cek Bertanda
-         penerima cek dijamin akan menerima bayaran sehingga tarikh tertentu
-         perkataan “Baik untuk pembayaran sehingga  ………..” akan ditulis pada muka cek
-                                 contoh: “Baik untuk pembayaran sehingga 3.3.2002”  [penerima cek dijamin akan mendapat bayaran sehingga tarikh 3.3.2002]

Cek Kosong
-         cek yang telah diisi maklumat dengan lengkap dan ditanda tangani KECUALI amaun jumlah dalam perkataan dan angka
-         cek ini digunakan apabila penyuruh bayar tidak tahu jumlah bayaran yang sepatutnya dibayar kepada sidibayar
-         sebagai langkah keselamatan, perkataan “tidak melebihi  RM…….” akan ditulis pada cek

Cek Tak laku
-         cek yang tidak diterima oleh bank untuk pembayaran
-         sebab cek menjadi cek tak laku:
·         cek bertarikh hadapan
·         cek kotor/rosak/koyak
·         cek kosong
·         cek mati
·         jumlah dalam angka dan perkataan tak sama
·         baki dalam akaun penyuruh bayar tidak cukup
·         penyuruh bayar mati / gila / muflis sebelum cek ditunaikan
·         tiada tanda tangan penyuruh bayar
·         penyuruh bayar membatalkan cek yang dikeluarkan
·         tanda tangan pada cek tidak sama dengan kad contoh tandatangan

Kebaikan Cek berbanding Kad Kredit
-         Cek mudah digunakan kerana tidak mengunakan alat teknikal
manakala Kad kredit perlukan alat khas atau untuk perniagaan tertentu      sahaja.
-         Cek boleh digunakan pada bila-bila masa tanpa mengikut waktu perniagaan
manakala Kad kredit mengikut waktu perniagaan
-         Cek tidak ada had jumlah kerana tidak ada kredit limit
manakala Kad kredit ada kedit limit yang berdasarkan pendapatan pemilik
-         Cek selamat digunakan kerana boleh dipalang atau boleh ditahan pembayarannya
manakala Kad kredit tidak boleh dibatalkan
-         Cek boleh keluar cek lewat tarikh dan dapat kredit tanpa caj
manakala Kad kredit kena caj.

Kebaikan Cek Kembara Berbanding Cek
-         Cek Kembara boleh ditunaikan dimana-mana bank di luar negeri
manakala Cek hanya boleh ditunai sekiranya bank (pesuruhbayar) mempunyai cawangan di luar negeri.
-         Cek Kembara diterima oleh pelbagai pihak selain bank
kerana terjamin pembayarannya
oleh itu boleh ditunai bila-bila masa
manakala Cek hanya di terima pihak bank sahaja
dan boleh ditunai pada waktu pejabat sahaja.
-         Cek Kembara mudah ditunaikan/serta merta
manakala Cek perlu tempoh penjelasan/lambat
-         Cek Kembara laku sepanjang masa
manakala Cek mempunyai had tempoh lakunya/contoh 3 bulan


Sumber Kewangan Lain

Syarikat Kewangan
-         tidak menyediakan akaun semasa
-         perkhidmatan yang disediakan;
·         Menerima simpanan
dalam bentuk akaun simpanan dan akaun simpanan tetap
·         Membiayai / memberi pinjaman peribadi , pinjaman perumahan dan pinjaman sewa beli
·         Menyewakan aset / menyediakan pajakan
dalam bentuk bangunan / ruangan pejabat
·         Melabur dalam pasaran kewangan dan perniagaan
·         Pembiayaan pajakan , projek perumahan dan pelaburan individu
-    contoh: Public Finance , Maybank Finance

Syarikat Pajakan
-         Perjanjian antara syarikat pajak dengan pemajak bagi menyewa satu aset tertentu yang diperolehi daripada penjual
-         pemajak perlu membayar sewa sepanjang tempoh pajakan
-         sepanjang tempoh pajakan / sewaan, aset (mesin) itu adalah kepunyaaan syarikat pajakan.
-         contoh aset yang biasa dipajak seperti mesin, kenderaan dan premis
-         contoh syarikat pajakan :  Sunsea Credit & Leasing Sdn. Bhd.
-         kebaikan:
·         dapat menggunakan aset tanpa mengeluarkan modal
·         boleh mendapatkan aset tanpa cagaran
·         merupakan satu sumber modal tambahan
·         mengurangkan pembayaran cukai


 Syarikat Pemfaktoran
-         peniaga boleh menjual akaun belum terimanya / invois kepada syarikat pemfaktoran / bank  untuk mendapatkan wang tunai dengan segera
-         jumlah wang tunai yang diterima oleh peniaga adalah jumlah nilai akaun belum terima / invois  setelah ditolak kadar faedah dan bayaran perkhidmatan antara 1 – 2 peratus atas nilai aset akaun belum terima / invois
-         contoh syarikat pemfaktoran : Public Leasing and Factoring Sdn. Bhd.
-         kebaikan:
·         boleh mendapat wang tunai dengan segera
·         dapat mengelakkan risiko hutang lapuk
·         mengatasi masalah aliran tunai
·         tidak perlu lagi mengawasi akaun belum terima

Syarikat Jaminan Kredit Malaysia
-         milik bersama Bank Negara Malaysia dengan semua bank perdagangan
-         ditubuhkan  untuk bantu  peniaga kecil mendapatkan pinjaman dari bank perdagangan
-         syarikat ini tidak beri pinjaman tetapi bertindak memberi khidmat nasihat dan jaminan kepada pinjaman yang telah diluluskan
-         peminjam boleh terdiri daripada individu, perkongsian, syarikat sdn.bhd., koperasi dan pertubuhan
-         Kebaikan:
·         bank perdagangan tidak perlu risau risiko hutang lapuk dari pinjaman
·         peminjam (peniaga) boleh dapat pinjaman tanpa cagaran yang banyak

Kembali ke List Nota Perdagangan SPM | Siri Nota Perdagangan Tingkatan 5 | Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6 | Bab 7 | Bab 8 |

2 comments:

  1. Salam;

    Macamana nak buat kerjasama penerbitan. Cikgu boleh tinggalkan no tel atau contact saya 0172233511

    ReplyDelete
  2. Salam;

    Macamana nak buat kerjasama penerbitan. Cikgu boleh tinggalkan no tel atau contact saya 0172233511

    ReplyDelete

ShareThis