Thursday, 20 December 2012

Perdagangan Tingkatan 5 : Bab 4: Komunikasi

Kembali ke List Nota Perdagangan SPM | Siri Nota Perdagangan Tingkatan 5 | Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6 | Bab 7 | Bab 8 |

BAB 4: KOMUNIKASI

PERANAN KOMUNIKASIMemudah dan mempercepatkan proses penyebaran maklumat.
-          Contoh : maklumat turun naik harga saham mudah diketahui dengan menggunakan komputer, telefon dan internet.

Memudahkan peniaga menjalankan aktiviti perniagaan.
-          Contoh : urusan jual beli barangan boleh dilakukan dengan menggunakan telefon, telefeks atau internet.

Memudahkan kegiatan promosi.
-          Contoh : Televisyen merupakan media utama pengiklanan kerana dapat menarik minat ramai penonton.

Meluaskan pasaran barangan.
-          Contoh : Perkhidmatan telefon memudahkan proses jual beli jarak jauh.

Memudahkan pentadbiran dan pengurusan.
-          Contoh : bagi syarikat yang mempunyai banyak cawangan di merata negeri boleh mengadakan mesyuarat secara langsung antara pengurus cawangan tanpa bersemuka dengan menggunakan sidang video.

Mengelakkan kerugian dan kerosakan.
-          Contoh : Jika diketahui melalui satelit bahawa taufan sedang melanda Jepun, maka penghantaran kargo dari Malaysia ke negara itu boleh ditangguhkan untuk mengelakkan kerosakan.


JENIS-JENIS PERKHIDMATAN KOMUNIKASI

(i)  Televisyen dan radio.
(ii)  Perkhidmatan Pos.
(iii) Perkhidmatan Telekomunikasi.
(iv) Perkhidmatan Kurier.


PERKHIDMATAN POS.

  Terbahagi kepada 3 iaitu :
          (i).  Perkhidmatan Mel.
          (ii).  Perkhidmatan kaunter.
          (iii). Perkhidmatan Lain.


Perkhidmatan Mel.

·               Surat.                    
·               Poskad.    
·               Aerogram.
·               Bahan bercetak.
·                Peket kecil.  
·               Khidmat jawapan perniagaan.
                 o   digunakan oleh peniaga pesanan mel.
                 o   setem dilekatkan

·               Persuratan untuk orang buta.
                 o   majalah dan buku dalam bentuk Braille

·               Pos Ekspres.
                 o   menghantar dokumen dengan cepat.
                 o   tidak dilindungi oleh insurans

·               Pos Daftar.
                 o   hantar barang/dokumen penting di dalam dan di luar negara. dilindungi oleh insurans.

·               Bungkusan.

·               Mel Berinsurans.
                 o   memberi perlindungan bagi surat daftar dan bungkusan yang
                                  §  diposkan di dalam dan di luar negara.
                 o   pampasan akan dibayar jika mel/bungkusan itu hilang

·               Perkhidmatan Pos Laju.
                 o   menghantar mel, peket kecil dan dokumen dengan cepat.
                 o   serahan dari pintu ke pintu.·               Data Pos.
                 o   membantu mengagihkan dokumen secara besar- besaran seperti bil,
                                  §  sijil invois dan penyata akaun.

·               Mel Terus.
                 o   digunakan oleh syarikat untuk mengiklankan perniagaannya.


Perkhidmatan Kaunter.

    Terdiri daripada 3 jenis :

a)        Perkhidmatan jualan – jual setem, sampul surat berdaftar, poskad.
b)       Perkhidmatan bayaran – bayaran kiriman wang dan wang pos.
c)        Perkhidmatan agensi  - TNB, ASN, BSN, LUTH.


 Perkhidmatan Lain.

i.        Pos Restante           -        Pengembara menggunakan alamat pejabat pos                                                 untuk menerima surat.
ii.       Peti surat, tiket serahan tingkap dan khidmat beg berkunci.
iii.      Frangki                  -       mesin mencetak setem dan tarikh pembayaran                                        pada sampul surat/mel.
iv.      Pusat khidmat pelanggan – melayani aduan pelanggan.


PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI

Terbahagi kepada :-
·         Perkhidmatan lisan
·         Perkhidmatan bercetak
·         Perkhidmatan Audiovisual.

a)    Perkhidmatan Lisan.

i.              Perkhidmatan Telefon.- untuk individu.
                          -  Panggilan tempatan.
                          -  Panggilan sambung jauh terus dail.
                          -  Panggilan antarabangsa terus dail.

 
   ii.         Panggilan tanpa tol.- untuk peniaga.
             
                 iii.        Sidang Audio.
                 - mesyuarat antara 2 pihak yang berada di lokasi berbeza.
                 - setiap ahli perlu bercakap secara bergilir.
             
                 iv.        Telefon bimbit.

v.              Videofon.
                             - Telefon dilengkapi dengan gambar video.
                             - membolehkan pemanggil dan penerima panggilan berbual
                               Serta melihat wajah pihak yang dihubungi.

      vi.          Radio Maritim.
                            - membolehkan panggilan telefon dibuat dari darat ke kapal-
                              kapal di lautan Atlantik, Hindi dan Pasifik.
                            - menggunakan satelit marin (MARISAT)untuk
                              menyampaikan berita serta mesej penting.

vii.            Telestok.    
             - untuk pelabur yang ingin mengetahui harga saham yang di  
               urusniagakan di BSKL.                


b)    Perkhidmatan Bercetak

i.              Telefeks – menghantar maklumat berbentukcarta, gambar, laporan melalui mesin faksimili.ii.             Teleks   - menghantar maklumat menggunakan mesin teleprinter.    

ii.            Telegram – menghantar maklumat bertulis melalui rangkaian telegraf.


c)      Perkhidmatan Audiovisual.

i.              Sidang Video(Video Conferencing).
                 - menghubungi 2 atau lebih pihak di lokasi yang berbeza.
                -  mesyuarat jarak jauh melalui skrin pemancar.

ii.            Internet.
                 - rangkaian komputer yang menghubungkan pelbagai maklumat dengan pantas di
                seluruh dunia.

iii.           E-mel (Mel Elektronik)
                 - menghantar maklumat dengan cepat menerusi rangkaian komputer.
       
iv.           MAYPAC.
              - Rangkaian Data Awam Suis Peket Malaysia.
              - menghantar dan menerima data melalui komputer.
 

PERKHIDMATAN KURIER.

   Menghantar mel, dokumen dan bungkusan dengan segera seperti
   invois, dokumen perjanjian dan laporan di dalam dan di luar
   negara. Contoh : EMS, Pos laju Malaysia.

   Kelebihan.
o      penghantaran cepat dan selamat.
o      serahan pintu ke pintu.
o      dapat perlindungan insurans.
o      menyediakan perkidmatan menghantar Kargo.
o      Bagi bungkusan bercukai, syarikat Kurier akan menguruskan segala dokumentasi kastam bagi pihak pengirim.

Kekurangan
·               kos tinggi.
·               terhad kepada kiriman yang penting dan diperlukan sahaja.


Faktor Pemilihan Jenis Perkhidmatan Komunikasi

1.    Kesegaran.
                 - jika maklumat diperlukan segera – Teleks,
                                                       - telefaks
                                                       - internet.
                - tidak diperlukan dengan segera  - melalui pos.

2.    Jenis maklumat.
      - berbentuk lisan – telefon.
     - Grafik dan carta – mesin faksimile.
     - Bahan bercetak  -  pos.
     - Polisi insurans – kurier dan mel berinsurans.

3.    Kos.
     - mengikut kemampuan syarikat.
     - Perkhidmatan kurier lebih mahal daripada Perkhidmatan pos
       biasa.

4.    Mudah didapati dan berhampiran.
     - contoh: telefon dan pos mudah didapati.

5.    Jarak.
     - jarak dekat – gunakan pos.


     - jarak jauh  - mel udara, faksimile,internet, teleks.

Kembali ke List Nota Perdagangan SPM | Siri Nota Perdagangan Tingkatan 5 | Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6 | Bab 7 | Bab 8 |

No comments:

Post a Comment

ShareThis